NAJBLIŻSZY KURS STERNIKA MOTOROWODNEGO

„Koparki” Jaworzno – nurkowanie

W dniu 19.04.2024 członkowie Klubu Płetwonurków „Kalmar” ze Starachowic odbyli ekscytującą wyprawę nurkową na tereny znane lokalnie jako „Koparki” w Jaworznie. To niezwykłe miejsce zyskało swoją nazwę dzięki swojej historii, gdzie dawniej znajdowały się wyrobiska i tereny kamieniołomu. Obecnie zalane wodą, te dawne wyrobiska kopalniane stały się fascynującym terenem dla miłośników nurkowania. Maksymalna głębokość 18m. W nurkowaniu brali udział zarówno początkujący płetwonurkowie, uczestnicy kursu płetwonurka oraz bardziej doświadczeni i instruktorzy.

Warunki Pogodowe i Przygotowanie: Podczas tej wyprawy, warunki pogodowe były łaskawe. Dodatnia temperatura powietrza i w miarę bezchmurne niebo sprawiły, że atmosfera była sprzyjająca dla tej aktywności. Nurkowie z Klubu „Kalmar” mieli za zadanie eksplorować te unikalne tereny pod wodą.

Zanurzenie: Po sprawdzeniu sprzętu i przeprowadzeniu dokładnego briefingu bezpieczeństwa, członkowie klubu zanurzyli się pod wodę. Starannie zaplanowana trasa pozwoliła na eksplorację różnorodnych formacji skalnych oraz zatopionych elementów .

Odkrycia i Obserwacje: Podczas nurkowania, członkowie klubu mieli okazję obserwować   dwie duże koparki, zatopiony wrak barki Wilhelm, przepompownia, mostek, zatopiona infrastruktura kamieniołomu. Dostarczyło to niezapomnianych wrażeń i możliwości fotograficznych. Temperatura wody wynosiła dzisiaj 9 stopni Celsjusza, wizura – „dość dobra „m głębokość 18m.

Powrót na Powierzchnię: Po ekscytującym nurkowaniu, członkowie klubu powrócili na powierzchnię, dzieląc się swoimi wrażeniami i obserwacjami. Debriefing pozwolił na wymianę doświadczeń oraz omówienie planów na kolejne nurkowania.

Nurkowanie na „Koparkach” w Jaworznie Szczakowej to nie tylko emocjonująca przygoda pod wodą, ale również szansa na odkrycie fascynującej historii regionu. Dla członków Klubu Płetwonurków „Kalmar” było to niezapomniane doświadczenie, które z pewnością pozostanie w ich pamięci na długo.

Troszkę o nurkowisku:

Jaworzno–Szczakowa to miejsce, gdzie znajduje się popularne polskie nurkowisko zwane „Koparki”. Zbiornik ten, będący poeksploatacyjnym zbiornikiem w Jaworznie, zlokalizowany jest na terenie dawnego kamieniołomu „Gródek” w dzielnicy Szczakowej. Wydobywano tam dolomit dla Zakładów Dolomitowych „Szczakowa”. W 1997 r. zakład ten, mający problemy finansowe, został zlikwidowany, co spowodowało zalanie kamieniołomu przez wodę z powodu zaniedbań w obsłudze technicznej. W rezultacie część sprzętu, w tym dwie duże koparki, pozostała zalana na głębokości 18 m w nowym zbiorniku.

Wkrótce potem Centrum Nurkowe „Orka” z Bielska-Białej utworzyło bazę nurkową nad tym nowym zbiornikiem, który stał się popularnym miejscem wśród płetwonurków i został nazwany Koparkami. Nawet zmiana właściciela terenu w 2014 r. nie wpłynęła na popularność tego miejsca. Oprócz zatopionych koparek, nurkowie mogą oglądać różne obiekty podwodne, takie jak domek strażnika, bunkier strzałowy, przepompownie, łyżki koparek, kosze pomp, budki trafo oraz wraki samochodów.

Nad brzegiem zbiornika istnieje  całoroczna baza nurkowa o nazwie Via Sport Diving Marina „Koparki”. Istnieją również plany rozwoju tego obszaru, w tym budowy profesjonalnej bazy nurkowej oraz nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-sportowego. W pobliżu zbiornika znajduje się park „Gródek”, który obejmuje tereny dawnego kamieniołomu, w tym urwiska i staw Wydra. Na terenie parku znajduje się także arboretum „Park Gródek”, które zajmuje obszar wyrobisk po eksploatacji dolomitu byłej Cementowni Szczakowa. Pomimo przemysłowego pochodzenia, teren ten ma wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe, z różnorodnymi siedliskami przyrodniczymi oraz punktami widokowymi, drewnianymi pomostami i altanami.

Źródło:"https://pl.wikipedia.org/wiki/Koparki_(zbiornik_wodny)"

Powiązane artykuły

Niniejsza strona korzysta z ciasteczek, które pomagają nam widzieć kto i kiedy nas odwiedza. Więcej informacji o tym przeczytasz tutaj:wszystkoociasteczkach.pl