Płetwonurek P1 *

Kurs płetwonurka P1*, którego ukończenie daje pełną samodzielność. Stopień P1 świadczy o gruntownej wiedzy, dużych umiejętnościach nurkowych i szerokim spojrzeniu na środowisko wodne. Zdobyte na kursie umiejętności i doświadczenie pozwalają na samodzielne planowanie i wykonywanie nurkowań w charakterze partnera nurkowego do głębokości 20 m. P1 to doskonałe przygotowanie do wykonywania nurkowań turystycznych w wymagających polskich wodach oraz ciepłych morzach i ocenach na całym świecie. Dla osób marznących szybko, kurs może być wykonany od razu w suchym skafandrze.

Płetwonurek P1* ma prawo nurkować do głębokości 20m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o takich samych kwalifikacjach KDP/CMAS (lub o równorzędnych kwalifikacjach innych organizacji) oraz samodzielnie do głębokości 10 m z bojką asekuracyjną pod nadzorem pełnoletniej osoby z kwalifikacjami płetwonurka.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• Ukończone 14 lat,
• Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,,
• Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania

p1
Certyfikat płetwonurka P1 w federacjiLOK CMAS.

 

Niniejsza strona korzysta z ciasteczek, które pomagają nam widzieć kto i kiedy nas odwiedza. Więcej informacji o tym przeczytasz tutaj:wszystkoociasteczkach.pl