Płetwonurek P2 **

Stopień P2 świadczy o bardzo wysokich umiejętnościach nurkowych, unikalnej wiedzy i pełnej świadomości nurkowej. Dedykowany dla płetwonurków, którzy chcą nauczyć się bezpiecznego ratowania nurków znajdujących się w potrzebie zarówno pod wodą jak i na jej powierzchni. Zdobyte na kursie umiejętności i doświadczenie pozwalają na wykonywanie bezpiecznych nurkowań do głębokości 40 m oraz na udzielanie pomocy innym nurkom w razie awarii sprzętu lub problemów zdrowotnych. Kursant jest w pełni przygotowany do dbania o bezpieczeństwo własne i innych nurków na całym świecie.

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie na dużych głębokościach (40 m) w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach, udzielanie pomocy w wypadkach nurkowych oraz stosowanie technik autoratowniczych.
Płetwonurek KDP/CMAS** ma prawo nurkować do głębokości 40 m w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach (przynajmniej jedna osoba w grupie musi być pełnoletnia).

Warunki uczestnictwa w kursie:
• Ukończone 16 lat,
• Posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
• Ukończenie 3 kursów specjalistycznych wybranych z niżej podanych dostępnych u nas szkoleń:
– Płetwonurek explorator,
– Nurkowanie nitroksowe,
– Poszukiwanie i wydobywanie,
– Nawigacja podwodna (koniecznie),
– Nurkowanie wrakowo – morskie,
– Nurkowanie podlodowe,
– Nurkowanie nocne (koniecznie),
– Nurkowanie w skafandrach suchych,
• Od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS* (P1) zalogowane 30 nurkowań (łącznie z nurkowaniami szkoleniowymi), w tym przynajmniej 10 na głębokość większą niż 15 m,
• Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,,
• Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania

p2
Certyfikat płetwonurka P2 w federacji LOK CMAS.

Niniejsza strona korzysta z ciasteczek, które pomagają nam widzieć kto i kiedy nas odwiedza. Więcej informacji o tym przeczytasz tutaj:wszystkoociasteczkach.pl