Płetwonurek P3 ***

To najwyższy stopień rekreacyjny i pierwszy krok na tzw. ścieżce zawodowej. Stopień P3 świadczy o bardzo wysokich umiejętnościach nurkowych i unikalnej wiedzy. Dedykowany dla płetwonurków, którzy chcą nauczyć się pracy z ludźmi – zarządzania nurkowaniami oraz dbania o bezpieczeństwo uczestników na różnego typu wyjazdach nurkowych. Zdobyte na kursie umiejętności i doświadczenie pozwalają na wykonywanie bezpiecznych nurkowań do głębokości 50 m z wykorzystaniem powietrza jako czynnika oddechowego, oficjalne pomaganie instruktorom przy prowadzeniu kursów oraz profesjonalną organizację wyjazdów nurkowych w kraju i za granicą. Kurs przygotowuje do rozpoczęcia pracy w bazach nurkowych na całym świecie.

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające nurkowanie do głębokości 50 m i prowadzenie grupy nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień. Ponadto można zdecydować się na kontynuowanie zawodowej ścieżki nurkowej i przystąpić do kursu na stopień instruktorski KDP CMAS M1.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• Ukończone 18 lat,
• Posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS**(P2) lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
• Ukończenie 6 kursów specjalistycznych wybranych z niżej podanych dostępnych u nas szkoleń:
– Płetwonurek explorator,
– Nurkowanie nitroksowe,
– Poszukiwanie i wydobywanie,
– Nawigacja podwodna (koniecznie),
– Nurkowanie wrakowo – morskie (koniecznie),
– Nurkowanie podlodowe,
– Nurkowanie nocne (koniecznie),
– Nurkowanie w skafandrach suchych (koniecznie),
• Od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) wykonanie w towarzystwie Instruktora Płetwonurkowania KDP/CMAS lub Płetwonurka KDP/CMAS***/**** (P3/4) co najmniej 40 nurkowań na głębokość 10-40m, w tym przynajmniej 20 nurkowań na głębokość 30-40 m, z których 10 musi być wykonanych w polskich wodach.
• Przeszkolenie specjalistyczne w zakresie pierwszej pomocy z użyciem tlenu (np. KPP),
• Uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowych,
• Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania

p3Certyfikat płetwonurka P3 w federacji KDP CMAS.

Niniejsza strona korzysta z ciasteczek, które pomagają nam widzieć kto i kiedy nas odwiedza. Więcej informacji o tym przeczytasz tutaj:wszystkoociasteczkach.pl