NAJBLIŻSZY KURS STERNIKA MOTOROWODNEGO

Szkolenie z zakresu Udzielania pierwszej pomocy dla pracowników SANEPID

W dniu 28.05.2024  Klub Płetwonurków Kalmar zorganizował szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej w Starachowicach. Wydarzenie to miało na celu podniesienie kompetencji i umiejętności ratowniczych personelu. Jest to  kluczowe w ich codziennej pracy związanej z ochroną zdrowia publicznego.

Szkolenie prowadzone było przez doświadczonych instruktorów z Klubu Kalmar. Znani są ze swojego profesjonalizmu i bogatego doświadczenia w dziedzinie ratownictwa wodnego i nurkowego. Program kursu obejmował zarówno teoretyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy oraz praktyczne ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). Przeszkolono również z  użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia.

Uczestnicy szkolenia mieli okazję nauczyć się nie tylko podstawowych technik ratowniczych. Dowiedzieli się także jak radzić sobie w sytuacjach stresowych oraz jak współpracować w zespole ratowniczym. Część praktyczna kursu pozwoliła im na symulację rzeczywistych sytuacji, z jakimi mogą się spotkać zarówno w pracy oraz w życiu codziennym.

Organizatorzy oraz uczestnicy zgodnie stwierdzili, że takie inicjatywy są niezwykle ważne i powinny być regularnie powtarzane. Jest to wskazane, aby utrzymać wysoki poziom gotowości ratowniczej wśród pracowników służb sanitarno-epidemiologicznych.

Szkolenie takie to doskonały przykład współpracy między różnymi instytucjami na rzecz podnoszenia standardów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Działania takie nie tylko zwiększają kompetencje zawodowe uczestników, ale również przyczyniają się do budowania świadomości i odpowiedzialności społecznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

 

 

Powiązane artykuły

Niniejsza strona korzysta z ciasteczek, które pomagają nam widzieć kto i kiedy nas odwiedza. Więcej informacji o tym przeczytasz tutaj:wszystkoociasteczkach.pl