NAJBLIŻSZY KURS STERNIKA MOTOROWODNEGO

STERNIK MOTOROWODNY

Wymagania formalne:
1. Ukończony 14 rok życia
3. Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego
Uprawnienia:
1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych,
2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Dodatkowo osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 kW.

LICENCJA NA HOLOWANIE NARCIARZA I INNYCH OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH

Wymagania formalne:
1. Ukończony 18 rok życia
2. Posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego,
3. Zdanie egzaminu na licencję na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających<
Uprawnienia:
1. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu narciarza wodnego
2. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.sternus Patent sternika motorowodnego.

 

Zgodnie z najnowszymi przepisami nastąpiła zmiana dotychczasowych uprawnień i obligatoryjnie otrzymania uprawnień wg podanych niżej kryteriów.

1. wydane na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Głównego Komitetu kultury Fizycznej i Sportu z dnia 8 stycznia 1981 r. w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych (M.P. Nr 2, poz. 7)
sternika motorowodnego – na sternika motorowodnego,
starszego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
morskiego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
motorzysty motorowodnego – na mechanika motorowodnego,
mechanika motorowodnego – na mechanika motorowodnego.

2. wydane na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych (M.P. Nr 29, poz. 201 oraz z 1989 r. Nr 15, poz. 113):
sternika motorowodnego – na sternika motorowodnego,
starszego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
morskiego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
kapitana motorowodnego żeglugi bałtyckiej – na kapitana motorowodnego,
kapitana motorowodnego żeglugi wielkiej – na kapitana motorowodnego,
motorzysty motorowodnego – na mechanika motorowodnego,
mechanika motorowodnego – na mechanika motorowodnego.

3. wydane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 1997r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112, poz. 729):
sternika motorowodnego – na sternika motorowodnego,
starszego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
morskiego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
kapitana motorowodnego – na kapitana motorowodnego,
motorzysty motorowodnego – na mechanika motorowodnego,
mechanika motorowodnego – na mechanika motorowodnego.

4. wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa:
sternika motorowodnego – na sternika motorowodnego,
starszego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
morskiego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
kapitana motorowodnego – na kapitana motorowodnego,
motorzysty motorowodnego – na mechanika motorowodnego,
mechanika motorowodnego – na mechanika motorowodnego.

Niniejsza strona korzysta z ciasteczek, które pomagają nam widzieć kto i kiedy nas odwiedza. Więcej informacji o tym przeczytasz tutaj:wszystkoociasteczkach.pl