NAJBLIŻSZY KURS STERNIKA MOTOROWODNEGO

NURKOWANIE NOCNE (NN)

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

 • Poziom zaawansowania – P1 KP LOK CMAS lub równorzędny
 • Wiek – 14 lat (w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych)
 • Min. liczba nurkowań przed przystąpieniem do kursu – 9
 • Badania lekarskie lub podpisanie „Formularza Medycznego

 

NAWIGACJA PODWODNA (NP)

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

 • poziom zaawansowania – P1 KP LOK CMAS lub równorzędny
 • wiek – 14 lat (w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych)
 • min. liczba nurkowań przed przystąpieniem do kursu – 9
 • badania lekarskie lub podpisane „ formularza medycznego”

 

POSZUKIWANIE I WYDOBYWANIE (PW)

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

 • Poziom zaawansowania-stopień P1 KP LOK CMAS lub równorzędny
 • Wiek – minimum 14 lat (w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych)
 • min. liczba nurkowań przed przystąpieniem do kursu – 20
 • Badania lekarskie lub Formularz Medyczny

 

NURKOWANIE W SUCHYM SKAFANDRZE (SS)

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

 • poziom zaawansowania – P1 KP LOK CMAS lub równorzędny
 • wiek – minimum 14 lat (w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych)
 • min. liczba nurkowań przed przystąpieniem do kursu – 20
 • badania lekarskie lub podpisane „ formularza medycznego

 

NURKOWANIE WRAKOWO MORSKIE (WM)

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

 • poziom zaawansowania – P1 KP LOK CMAS lub równorzędny
 • wiek – minimum 14 lat (w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych)
 • min. liczba nurkowań przed przystąpieniem do kursu – 20
 • badania lekarskie lub podpisane „ formularza medycznego”

PŁETWONUREK NITROXOWY (BNX)

 • Poziom zaawansowania – P1 KP LOK CMAS lub równorzędny
 • Wiek – 14 lat (w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych)
 • Min. liczba nurkowań przed przystąpieniem do kursu – 9
 • Badania lekarskie lub podpisanie „Formularza Medycznego”

 

PŁETWONUREK W MASCE PEŁNOTWARZOWEJ (MP)

 • Poziom zaawansowania – P1 KP LOK CMAS lub równorzędny
 • Wiek – 14 lat (w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych)
 • Min. liczba nurkowań przed przystąpieniem do kursu – 10
 • Badania lekarskie lub podpisanie „Formularza Medycznego”

 

PŁETWONUREK PODLODOWY (PL)

 • wiek – minimum 15 lat,
 • badania lekarskie lub formularz medyczny,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka P1 KP LOK CMAS lub równorzędnego innych federacji,
 • posiadanie specjalizacji nurkowań nocnych (NN) i nawigacji podwodnej (NP) KP LOK CMAS lub równorzędne innych federacji,
 • 20 zalogowanych nurkowań,

 

PŁETWONUREK EKSPLORATOR 30 KP LOK/CMAS (PE)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie bezpiecznych nurkowań do głębokości 30 metrów, w parze lub grupie płetwonurków o równorzędnych lub wyższych uprawnieniach.

Warunki udziału w kursie:

 • posiadanie uprawnień Płetwonurka KP LOK/CMAS*(P1) lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
 • posiadanie uprawnień Płetwonurka, KP LOK/CMAS lub równorzędnych stopni innych organizacji z zakresu: – nurkowania nocnego, – nurkowania nawigacyjnego,
 • odbytych 15 nurkowań stażowych poniżej 10 m od czasu uzyskaniu stopnia P1 lub równorzędnego, • wiek minimum 15 lat,
 • w przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w szkoleniu,
 • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.

 

Niniejsza strona korzysta z ciasteczek, które pomagają nam widzieć kto i kiedy nas odwiedza. Więcej informacji o tym przeczytasz tutaj:wszystkoociasteczkach.pl